0031 (0)20-7893121 info@wojnowska.com

Aktualności

Wypadek przy pracy

O wypadku przy pracy możemy mówić w takiej sytuacji, gdy doznało się szkód fizycznych na skutek wykonywanych obowiązków. Choroba zawodowa jest następstwem wykonywania pracy. Może być wynikiem pracy z niebezpiecznymi materiałami, pracy w złych warunkach,...

read more

Koszta prowadzenia sprawy

Pełnomocnictwo jest dokumentem, którego treść jest czynność prawna, upoważniająca osoby do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych. Pełnomocnik jest więc upoważniony do reprezentowania mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie....

read more

Warunki uznania odpowiedzialności

Aby odpowiedzialność została uznana konieczne jest spełnienie 5 warunków: 1. Czyn niedozwolony – termin prawniczy oznaczający działanie wyrządzające szkodę innej osobie. Nie zawsze musi to być działanie zawinione. Według prawa niderlandzkiego czyn...

read more

Regulamin GBL

Regulamin GBL, to regulamin etyczny szkód osobowych. W owym regulaminie spisane są reguły dotyczące prowadzenia spraw odszkodowawczych w których poszkodowani doznali urazu. Według owych reguł każdy poszkodowany który doznał poważnego urazu powinien zostać...

read more