0031 (0)20-7893121 info@wojnowska.com

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy doznanie szkód fizycznych na skutek wykonywanych obowiązków. O wypadku przy pracy możemy mówić w takiej sytuacji, gdy doznało się szkód fizycznych na skutek wykonywanych obowiązków. Choroba zawodowa jest następstwem wykonywania pracy. Może być...

Koszta prowadzenia sprawy

Koszta prowadzenia sprawy czyli koszta pozasądowe ( Artykuł 6:96 BW) Pełnomocnictwo jest dokumentem, którego treść jest czynność prawna, upoważniająca osoby do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych. Pełnomocnik jest więc upoważniony do reprezentowania...

Warunki uznania odpowiedzialności

Aby odpowiedzialność została uznana konieczne jest spełnienie 5 warunków: Aby odpowiedzialność została uznana konieczne jest spełnienie 5 warunków: 1. Czyn niedozwolony – termin prawniczy oznaczający działanie wyrządzające szkodę innej osobie. Nie zawsze musi to być...

Regulamin GBL

Regulamin GBL to regulamin etyczny szkód osobowych Regulamin GBL, to regulamin etyczny szkód osobowych. W owym regulaminie spisane są reguły dotyczące prowadzenia spraw odszkodowawczych w których poszkodowani doznali urazu. Według owych reguł każdy poszkodowany który...