0031 (0)20-7893121 info@wojnowska.com

Koszta prowadzenia sprawy

czyli koszta pozasądowe ( Artykuł 6:96 BW)

Pełnomocnictwo jest dokumentem, którego treść jest czynność prawna, upoważniająca osoby do dokonywania w imieniu mocodawcy czynności prawnych. Pełnomocnik jest więc upoważniony do reprezentowania mocodawcy, w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
Podpisane pełnomocnictwo na podstawie holenderskiego kodeksu jest również zleceniem. Zlecenie zobowiązuje do opłaty usług.

Wszystkie faktury zostają wystawione na nazwisko poszkodowanego. Są to faktury za komisje lekarskie, doractwo medycznych doradców, faktury lekarzy udostepniających informacje medyczne i koszt prowadzenia sprawy przez kancelarię. Kodeks cywilny ( artykuł 6: 96BW) określa że owe koszta są cześcią szkód. Kancelaria odzyskuje owe szkody od strony odpowiedzialnej za wypadek.

Adwokaci i prawnicy zajmujący się odszkodowaniami w różny sposób podchodzą do rozliczenia kosztów prawnych. Wiele prawników żąda zapłaty zaliczki przed rozpoczęciem sprawy, niektórzy wystawiają regularne faktury, niektórzy wstrzymują się z wystawieniem faktur do chwili pokrycia szkód a znowu inni pobierają procent w wysokości np. 20% plus BTW oprócz kosztów deklarowanych za jednostki 6 minutowe. Wiele kancelarii w ramach zabezpieczenia żąda wypłaty odszkodowania na ich konto. Stwierdzenie że prowadzenie sprawy jest darmowe, to dobra reklama.

Jeżeli odpowiedzialność zostanie uznana przez stronę przeciwną, a koszt prowadzenia sprawy jest propocjonalny do rozmiaru szkód, wówczas koszt prowadzenie sprawy zostaje całkowicie pokryty przez stronę przeciwną.

Ogólnie sąd uznaje rownież że dochodzenie uznania odpowiedzialności jak i oszacownaie szkód, może przekraczać normę jeżeli sytuacja tego wymaga. Jednakże nie można wykluczyć że w razie ugody strona przeciwna nie będzie negocjować na temat wysokości kosztów prowadzenia sprawy. Najczęściej nie dotyczy to wypadków komunikacyjnych o ile poszkodowany nie był pod wpływem i miał zapięte pasy.

Na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń stwierdzam że strona przeciwna w 99% wszystkich spraw pokrywa koszta całkowicie.

Następnym razem postaram się napisać kilka słów na temat chorób zawodowych, wypadków śmiertelnych i dofinansowaniu rządowym kosztów prawnych.