0031 (0)20-7893121 info@wojnowska.com

Odszkodowania w Holandii

Proces odszkodowania

Prawo Holenderskie

Aby odpowiedzialność została uznana konieczne jest spełnienie 5 warunków:
1. Czyn niedozwolony – termin prawniczy oznaczający działanie wyrządzające szkodę innej osobie.
Nie zawsze musi to być działanie zawinione. Według prawa niderlandzkiego czyn niedozwolony jest definiowany w trzech kategoriach:
* naruszenie praw ( np. Prawa autorskie, prawa majątkowego itp.)
* naruszenie zobowiązania prawnego ( np. Prawa drogowego lub innego kodeksu)
* działanie wbrew przyjętym normom społecznym
2. Wina
* wina sprawcy
* okoliczności z których na podstawie prawa można obarczyć sprawcę
* okoliczności za pomocą których na podstawie prawa drogowego można obarczyć sprawcę.
Wiek niepełnoletnich ma wpływ na uznanie winy. Za dzieci do lat 14 odpowiedzialni są rodzice.
Uznanie winy może nie nastąpić w chwili gdy sprawca działał np.:
* z konieczności;
* braku czasu;
* miał błędną reakcję lub reakcję lękową;
3. Szkoda
Konieczne jest aby w skutek czynu niedozwolonego doszło do szkód.
4. Powiązanie (artykuł 6:98 BW).
Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ten który rości, udowadnia. Jest jednak jeden wyjatek, mianowicie reguła “omkeringsregel”. Jeżeli zostało udowodnione że sprawca dokonał czynu niedozwolonego lub działał wbrew normom społecznym nalezy załozyć że wynikające z tego szkody sa powiązane czy też wynikły w skutek czynu, o ile strona przeciwna nie jest w stanie udowodnić że owe szkody powstałyby również gdyby nie doszło do zdarzenia.
5. Relativiteit
W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat pięciu lat od dnia, w którym Poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
Według holenderskiego prawa, wszystkie szkody wynikające z wypadku z winy osoby trzeciej, powinny zostać pokryte przez drugą stronę lub przez odpowiedzialne towarzystwo ubezpieczeniowe. Szkody definiowane są jako materialne i niematerialne.
Szkody niematerialne
Niematerialne, to te które nie mają z góry określonej wartości walutowej, czyli tak zwane zadośćuczynienie. Ta kwota jest możliwa do uzyskania dla ofiar wypadku i zostanie oszacowana na podstawie analizy stopnia urazu jak i jego skutków.
Szkody materialne
Szkody materialne, to te które mogą zostać ustalone w kwotach pieniężnych takie jak:
  • szkody dochodowe (spowodowane przez niezdolność do pracy)
  • koszty związane z pomocą domową
  • koszt hospitalizacji (własne ryzyko)
  • koszt dojazdów
  • koszty telefoniczne lub pocztowe
  • koszty za zabiegi medyczne i rehabilitację
  • koszty związane z powrotem na rynek pracy
  • szkody emerytalne
  • nieuzyskane promocje itp.
– kwoty za brak możliwości utrzymania domu tak zwane verlies aan zelfwerkzaamheid;
– możliwe przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej (jeśli poszkodowany został inwalidą);

Przykłady odszkodowań

Rekompensata: 3.500,- euro.

Mężczyzna, 31 lat, pracownik fizyczny.  Amputacja opuszka lewej dłoni.

Rekompensata: 5.500,- euro.

Mężczyzna, 25 lat, pracownik fizyczny. Uraz kręgosłupa (po wypadku całkowity powrót do zdrowia).

Rekompensata 226.000,- euro.

Mężczyzna, 50 lat, pracownik fizyczny. Uraz lewej ręki i przedramienia. Uszczerbek na zdrowiu 22 % BI.

Rekompensata: 130.000,- euro.

Mężczyzna, 43 lata, pracownik fizyczny. Częściowa amputacja prawej ręki. Ponadto klientowi uznano rentę w 100%, płaconą przez UWV.

Rekompensata: 55.000,-- euro.

Mężczyzna, 22 lata, student.  Uznał złamania kręgu lędźwiowego podczas pracy fizycznej w Holandii (w okresie wakacyjnym).
Podczas zakończenia sprawy brak znacznych dolegliwości i ograniczeń.

Rekompensata: 17.500,- euro.

Kobieta 52 lata, pracownik fizyczny. Uraz kręgosłupa w wypadku komunikacyjnym (whiplash).

Rekompensata 89.000,-euro

Kobieta, 56 lat, pracownik produkcyjny. Częściowa amputacja palca wskazującego lewej ręki, uraz palca środkowego, dolegliwości fizyczne.