0031 (0)20-7893121 info@wojnowska.com

Regulamin GBL

to regulamin etyczny szkód osobowych

Regulamin GBL, to regulamin etyczny szkód osobowych. W owym regulaminie spisane są reguły dotyczące prowadzenia spraw odszkodowawczych w których poszkodowani doznali urazu. Według owych reguł każdy poszkodowany który doznał poważnego urazu powinien zostać odwiedzony przez towarzystwo ubezpieczeniowe jak i swojego przedstawiciela prawnego conajmiej raz w roku. Podczas owego spotkania omawiany jest miedzy innymi przebieg leczenia, jak i wymiar poniesionych szkód. W ubiegłym tygodniu zgodnie z regulaminem GBL odwiedziłam swoich klientów w Polsce. Niestety poszkodowani mieszkający na terenie Polski nie są tak często odwiedzani jak wymaga tego regulamin. W zeszłym tygodniu na terenie Polski pokonaliśmy ponad 3000 km. Chciałabym podziękować Panu Markowi S., Panu Walentemu G. Panu Wojciechowi R., Panu S., Panu Tomaszowi W. za ich gościnność.

Z wyrazami szacunku,
Wojnowska Letselschade B. V.