0031 (0)20-7893121 info@wojnowska.com

Aby odpowiedzialność została uznana

konieczne jest spełnienie 5 warunków:

Aby odpowiedzialność została uznana konieczne jest spełnienie 5 warunków:

1. Czyn niedozwolony – termin prawniczy oznaczający działanie wyrządzające szkodę innej osobie. Nie zawsze musi to być działanie zawinione. Według prawa niderlandzkiego czyn niedozwolony jest definiowany w trzech kategoriach:
* naruszenie praw ( np. Prawa autorskie, prawa majątkowego itp.)
* naruszenie zobowiązania prawnego ( np. Prawa drogowego lub innego kodeksu)
* działanie wbrew przyjętym normom społecznym

2. Wina
* wina sprawcy
* okoliczności z których na podstawie prawa można obarczyć sprawcę
* okoliczności za pomocą których na podstawie prawa drogowego można obarczyć sprawcę.
Wiek niepełnoletnich ma wpływ na uznanie winy. Za dzieci do lat 14 odpowiedzialni są rodzice.

Uznanie winy może nie nastapić w chwili gdy sprawca działał np.:
* z konieczności;
* braku czasu;
* miał błędną reakcję lub reakcję lękową;

3. Szkoda. Konieczne jest aby w skutek czynu niedozwolonego doszło do szkód.

4. Powiązanie (artykuł 6:98 BW). Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ten który rości, udowadnia. Jest jednak jeden wyjatek, mianowicie reguła “omkeringsregel”. Jeżeli zostało udowodnione że sprawca dokonał czynu niedozwolonego lub działał wbrew normom społecznym nalezy załozyć że wynikające z tego szkody sa powiązane czy też wynikły w skutek czynu, o ile strona przeciwna nie jest w stanie udowodnić że owe szkody powstałyby również gdyby nie doszło do zdarzenia.

5. Relatywizm.
W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat pięciu lat od dnia, w którym Poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.