0031 (0)20-7893121 info@wojnowska.com

Wypadek przy pracy

doznanie szkód fizycznych na skutek wykonywanych obowiązków.
O wypadku przy pracy możemy mówić w takiej sytuacji, gdy doznało się szkód fizycznych na skutek wykonywanych obowiązków. Choroba zawodowa jest następstwem wykonywania pracy. Może być wynikiem pracy z niebezpiecznymi materiałami, pracy w złych warunkach, bez niezbędnych przewidzianych prawem zabezpieczeń albo też łączyć się z nieprzestrzeganiem przewidzianych procedur.

Zarówno w przypadku wypadku przy pracy jak i choroby zawodowej, prawo zakłada,
prawie w wszystkich przypadkach, odpowiedzialność pracodawcy, na przykład kiedy wypadek lub choroba
zostały spowodowane przez własne działanie lub winę chociażby kolegi.

Jedynymi przypadkami, kiedy pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności, są przypadki umyślnego działania ofiary w celu spowodowania wypadku albo wykazania się w czasie pracy skrajną lekkomyślnością, której bezpośrednim wynikiem był wypadek i tym samym np.choroba zawodowa.