0031 (0)20-7893121 info@wojnowska.com

Odszkodowania w Holandii

Wypadek samochodowy i potrącenia

Wypadek samochodowy i potrącenia

Każdy uczestnik wypadku komunikacyjnego w Holandii ma prawo do odszkodowania jeżeli wypadek wydarzył się z winy innego uczestnika ruchu. Prawo rekompensaty przysługuje poszkodowanym kierowcom (o ile nie byli sprawcami lub posiadają polisę SVI), pasażerom (także pasażerom pojazdu sprawcy wypadku), motocyklistom, rowerzystom i potrąconym pieszym.
W razie wypadku samochodowego:
  • Powiadom policję
  • Spisz dane sprawcy, rejestracje, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i numer polisy
  • Zachowaj dane świadków
  • Zachowaj dowody poniesionych kosztów na leczenie, rehabilitację
  • Zachowaj dokumentację medyczną