0031 (0)20-7893121 info@wojnowska.com

Odszkodowania w Holandii

Wypadek przy pracy w Holandii

Wypadek przy pracy w Holandii

Poszkodowani w wypadkach przy pracy w Holandii mają prawo do rekompensaty, w chwili gdy wypadek miał miejsce z winy pracodawcy. Niestety za często zdarza się że pracodawca próbuje uniknąć zbadania warunków pracy i co zakończył by się uczciwym zakończeniem rozprawy. Dlatego jest to niezmiernie ważne aby jak najszybciej skontaktować się z doświadczonym specjalistą który kompetentnie poradzi w każdej sytuacji.
O wypadku przy pracy możemy mówić w takiej sytuacji, gdy doznało się szkód fizycznych na skutek wykonywanych obowiązków. Choroba zawodowa jest następstwem wykonywania pracy. Może być wynikiem pracy z niebezpiecznymi materiałami, pracy w złych warunkach, bez niezbędnych przewidzianych prawem zabezpieczeń albo też łączyć się z nieprzestrzeganiem przewidzianych procedur.
Zarówno w przypadku wypadku przy pracy jak i choroby zawodowej, prawo zakłada,
prawie w wszystkich przypadkach, odpowiedzialność pracodawcy, na przykład kiedy wypadek lub choroba zostały spowodowane przez własne działanie lub winę chociażby kolegi.Jedynymi przypadkami, kiedy pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności, są przypadki umyślnego działania ofiary w celu spowodowania wypadku albo wykazania się w czasie pracy skrajną lekkomyślnością, której bezpośrednim wynikiem był wypadek i tym samym np. choroba zawodowa.

WAŻNE DANE:

  • Protokół powypadkowy
  • Raport Inspekcji Pracy
  • Dane świadków
  • Dokumentacja medyczna